תחומי הפעילות של המרכז

 המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה פועל להפצת ידע רב-תחומי בתחומי הבריאות, המשפט והאתיקה בקרב חוקרים, אנשי מקצוע והקהל הרחב. המרכז פועל בדרכים שונות ליצירת חיבורים מקצועיים, הנעת תהליכים המקדמים אתיקה בפרקטיקה הרפואית והמקצועית, הן בתחום המחקר האקדמי והן דרך עריכת ימי עיון ומפגשים בנושאי בריאות, משפט ואתיקה עבור קהלים מקצועיים מגוונים, לרבות אנשי מקצועות הבריאות, הרווחה, הטיפול, המשפט והביואתיקה.

תחומי הפעילות: