ברוכים הבאים

המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה הוקם בשנת 1996 על ידי פרופסור אמנון כרמי, ממייסדי תחום המשפט ובריאות ותחום הביואתיקה בארץ וממעצבי תחום הוראת הביואתיקה בעולם. המרכז הוקם בפקולטה למשפטים וברשות המחקר של אוניברסיטת חיפה. במהלך השנים קיים המרכז פעילויות רבות מספור בתחומים ומישורים רבים והצמיח מתוכו אקדמאים ואנשי מקצוע שהפכו לעמודי התווך בתחום.
המרכז משמש מסגרת אקדמית רב תחומית לשיתוף פעולה בין חוקרים מתחומי ידע שונים  מתוך האוניברסיטה ומחוצה לה על ידי יצירת שיתופי פעולה עם חוקרים ממוסדות וגופים מחקריים בארץ ובעולם. כמו כן המרכז פועל לטיפוח חשיבה אתית רב-תחומית, ליצירת גשר בין אקדמיה, מחקר, ופרקטיקה ולהפצת ידע בקרב חוקרים, אנשי מקצוע, והקהל הרחב. 

אירועים וחדשות

שותפות מכרעת – שותפות מטופלים בתהליכי קבלת החלטות בתחום הבריאות

המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה משיק פרויקט חדש שיעסוק בשותפות מטופלים בקבלת החלטות בתחומי הרפואה והבריאות במטרה לייצר ניירות עמדה לקידום מדיניות ראויה בנושא. במסגרת הפעילות נבקש להתייחס למגוון סוגיות, הן במישור האינדיבידואלי הקשור במקומו/ה של המטופל/ת בקבלת החלטות הנוגעות לטיפול בו/ה והן במישור הקולקטיבי של עיצוב מדיניות ומחקר.

פאנל ההשקה של הפרויקט יתקיים ביום ב', ה- 26.12.2022, בין השעות 18:00 – 19:30 באמצעות ה- Zoom

סמינר מחקר
בסמינר מוצגים מחקרים של חוקרות וחוקרים מתחומי ידע שונים, כולל משפטים, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מקצועות הבריאות והרווחה ועוד. לצד הרצאות רוחביות בסוגיות עכשוויות מתחום הביואתיקה על ידי מרציםות מוביליםות מהארץ ומחו"ל. היכנסו לצפייה בתכנית הסמינר לסמסטר א' תשפ"ג