ברוכים הבאים

המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה הוקם בשנת 1996 על ידי פרופסור אמנון כרמי, ממייסדי תחום המשפט ובריאות ותחום הביואתיקה בארץ וממעצבי תחום הוראת הביואתיקה בעולם. המרכז הוקם בפקולטה למשפטים וברשות המחקר של אוניברסיטת חיפה. במהלך השנים קיים המרכז פעילויות רבות מספור בתחומים ומישורים רבים והצמיח מתוכו אקדמאים ואנשי מקצוע שהפכו לעמודי התווך בתחום.
המרכז משמש מסגרת אקדמית רב תחומית לשיתוף פעולה בין חוקרים מתחומי ידע שונים  מתוך האוניברסיטה ומחוצה לה על ידי יצירת שיתופי פעולה עם חוקרים ממוסדות וגופים מחקריים בארץ ובעולם. כמו כן המרכז פועל לטיפוח חשיבה אתית רב-תחומית, ליצירת גשר בין אקדמיה, מחקר, ופרקטיקה ולהפצת ידע בקרב חוקרים, אנשי מקצוע, והקהל הרחב. 

אירועים וחדשות

מקוצר

האדם במרכז: זכויות מטופלים במאה ה-21

בואו לקחת חלק בדיונים מרתקים על הממשקים בין חוק זכויות החולה לחוקי בריאות נוספים במטרה לקדם חשיבה הוליסטית על חקיקת הבריאות ועל מקומו/ה של המטופל/ת בה.מתכונת המפגשים היא של שיח מומחים סביב מקרה טיפוסי או דילמה עדכנית הממחישים את הצורך בחשיבה רב-ממדית על חקיקת הבריאות.

המפגשים מתקיימים במסגרת סדרת "האדם במרכז- זכויות מטופלים במאה ה-21",  סדרה שכוללת מפגשים מקוונים וכנס אקדמי מחקרי. בשיתוף חברת יאנסן ישראל. במסגרת הסדרה יוצגו פרספקטיבות שונות על מקומו של האדם המטופל במערכת הבריאות לרגל ציון 25 שנה לחוק זכויות החולה.

 

סמינר מחקר
בסמינר מוצגים מחקרים של חוקרות וחוקרים מתחומי ידע שונים, כולל משפטים, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מקצועות הבריאות והרווחה ועוד. לצד הרצאות רוחביות בסוגיות עכשוויות מתחום הביואתיקה על ידי מרציםות מוביליםות מהארץ ומחו"ל. היכנסו לצפייה בתכנית הסמינר לסמסטר ב' תשפ"א