מחקר ופעילות במהלך מגפת הקורונה

המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה פועל במספר אפיקים במהלך מגפת הקורונה ובקשר אליה בתחומי המחקר, ההוראה והמדיניות הציבורית.