האדם במרכז: לקראת חשיבה רב ממדית על זכויות מטופלים במאה ה-21

חוק זכויות החולה – פקודת בריאות העם – חוק החולה הנוטה למות – חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה מזמין אתכם.ן להצטרף למפגשים מקוונים שיוקדשו לממשקים בין חוק זכויות החולה לחוקי בריאות נוספים במטרה לקדם חשיבה הוליסטית על חקיקת הבריאות ועל מקומו של המטופל בה.

ארבעת המפגשים יעסקו בממשקים הבאים:

14.12.2021 זכויות החולה וזכויות מטופלים חוק הטיפול בחולי נפש

22.2.2022 זכויות החולה ופקודת בריאות העם

22.3.2022 זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות

10.05.2022 זכויות החולה וחוק ביטוח בריאות ממלכתי *תשומת לבכם מועד המפגש השתנה

להרשמה לסדרה כולה לחצו כאן