יום עיון –  האדם במרכז: לקראת חשיבה רב ממדית על זכויות החולה

חוק זכויות החולה – חוק החולה הנוטה למות – חוק ביטוח בריאות ממלכתי – חוק הטיפול בחולי נפש – פקודת בריאות העם

המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה מזמין אתכם.ן להצטרף ליום עיון שיוקדש לממשקים בין חוק זכויות החולה לחוקי בריאות נוספים במטרה לקדם חשיבה הוליסטית על חקיקת הבריאות ועל מקומו של המטופל בה.

יום העיון יתקיים ב- 8.11.2021, באוניברסיטת חיפה, בין השעות 9:00 – 18:00. 

פרטים נוספים בקרוב!

להרשמה ליום העיון, לקבלת פרטים נוספים ולסדרה כולה לחצו כאן