האדם במרכז: זכויות מטופלים במאה ה-21

 
המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה משיק סדרה שניה של מעגלי שיח בנושאים שעל סדר היום, בחסות חברת יאנסן.
נושא הסדרה הוא "האדם במרכז: זכויות מטופלים במאה ה-21" ובמסגרתה יוצגו פרספקטיבות שונות על מקומו של האדם המטופל במערכת הבריאות לרגל ציון 25 שנה לחוק זכויות החולה. 
התוכנית תכלול שלושה מפגשים מקוונים ושני כנסים אקדמיים שיעסקו במגמות המרכזיות שהניעו את חקיקת חוק זכויות החולה, בשינויים רחבי ההיקף שהתרחשו מאז, ובהתאמתו של החוק לעידן הנוכחי מזוויות שונות.
 
סדרת מפגשים מקוונים – לקראת חשיבה רב מימדית על זכויות מטופלים 

שיח מומחים על הממשקים בין חוק זכויות החולה לחוקי בריאות נוספים במטרה לקדם חשיבה הוליסטית על חקיקת הבריאות ועל מקומו/ה של המטופל/ת בה. המפגשים ייסובו סביב מקרה טיפוסי או דילמה עדכנית הממחישים את הצורך בחשיבה רב-ממדית על חקיקת הבריאות.

ארבעת המפגשים יעסקו בממשקים הבאים: 
14.12.2021 זכויות החולה וזכויות מטופלים חוק הטיפול בחולי נפש
22.2.2022 זכויות החולה ופקודת בריאות העם
22.3.2022 זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות

26.4.2022 זכויות החולה וחוק ביטוח בריאות ממלכתי


 כנס מחקרי – כנס לציון 25 שנה לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 שהתקיים ביום 07.12.2021 יום ג' 9:00 – 16:30 באוניברסיטת חיפה

 
סדרה מקוונת:
חוק זכויות החולה : מקורות וביקורות
06.07.2021 יום ג' 18:00 – 19:30
מערכת הבריאות בעידן המידע והדיגיטציה
27.07.2021 יום ג' 18:00 – 19:30  
נגישות לטיפול רפואי: בין הפרטי לציבורי
14.09.2021 יום ג' 18:00 – 19:30         
* הכנס המחקרי יתקיים במרכז לבריאות משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה.
 
 
 
להרשמה לסדרת האירועים לחצו כאן