פרופ׳ דניאל שפרלינג הוא חוקר בחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה, עורך כתב העת BMC Medical Ethics, ובחבר הנאמנים של Nursing Ethics. מחקריו עוסקים בביואתיקה ובעיקר באתיקה של חולים הנוטים למות ומשפט ומדיניות בריאות. לאחרונה פרופ׳ שפרלינג השלים כתיבת ספר על תיירות המתות חסר וכחוקר הוא מעורב במספר מחקר על עזרה להמטת. כמו כן, הוא חוקר את היחסים שבין סיום חיים מרצון וצרכים מיוחד של אוכלוסיות להט״ב מבוגרות. פרופ׳ שפרלינג הוא חוקר חבר במרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה.