PhD בעבודה סוציאלית // אונ' בר אילן

MSw בעבודה סוציאלית // אונ' חיפה

BA בעבודה סוציאלית //אוניברסיטת חיפה

השתלמות בינלאומית לקידום מנהיגות וניהול בכיר, עבודה סוציאלית, במערכות בריאות // בי"ח Mount Sinai ומשרד הבריאות

GCP, הסמכה לניהול מחקרים בעולם הרפואה // הטכניון והקריה הרפואית רמב"ם

הסמכה לממונות שוויון מגדרי ויועצות מנכ"ל לקידום נשים // נציבות שירות המדינה

הכשרה בפסיכותרפיה // בי"ס לפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית, אונ' בר אילן

הכשרה לטיפול, EMDR // המרכז הישראלי לטיפול ובי"ח רמב"ם


ד״ר פכטר-אלט היא חוקרת במרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה.