ראש תכנית התמחות בביואתיקה

 Maya Peled Raz new

השכלה:

M.P.H. אוניברסיטת בוסטון, ארה"ב

Ph.D. אוניברסיטת חיפה

תחומי עניין: אתיקה ומשפט של בריאות, אתיקה ומשפט בבריאות הציבור, אתיקה של מחקר רפואי בבני אדם, ייעוץ אתי במוסדות רפואיים.

טלפון: 050-4616336

דואר אלקטרוני: meraz@netvision.net.il