סדנא לתלמידי מחקר בתארים מתקדמים

מסגרת אקדמית תומכת לתלמידי מחקר בתארים מתקדמים הכוללת מפגשים בהם יוצגו עבודות המחקר בהתהוות, מפגשים תומכי מחקר וכתיבה וכלים מעשיים המסייעים בתהליך גיבוש המחקר, הכתיבה והפרסום.

סדנא לתלמידי מחקר בתארים מתקדמים

המרכז מציע מסגרת אקדמית תומכת לתלמידי מחקר בתארים מתקדמים הכוללת מפגשים בהם יוצגו עבודות המחקר בהתהוות (in progress) וכן יתקיימו מפגשים תומכי מחקר וכתיבה בהם ינתנו לתלמידים כלים לפיתוח חשיבה תאורטית ומתודולוגית מתקדמת וכן כלים מעשיים המסייעים בתהליך גיבוש המחקר, הכתיבה והפרסום ובהבנת השדה האקדמי. הסדנא תחל את פעילותה בסמסטר ב'.