הנהלת המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה:

הנהלת המרכז מורכב מוועד מנהל וועדה אקדמית מלווה.

וועד המנהל:

תפקידו של הוועד המנהל לדאוג שפעולות המרכז יתאמו את מטרות הקמתו ואת המדיניות הכללית של האוניברסיטה. בראש הוועד המנהל עומד פרופ' אמנון כרמי ראש קתדרת אונסקו לביואתיקה. כסגן יו"ר הוועד המנהל מכהן פרופ' שין לין, ראש יחידת אונסקו לביאותיקה – חיפה. בוועד המנהל חברים נציג רשות המחקר, חברי סגל בכירים באוניברסיטת חיפה, אישים מובילים במערכות הבריאות והמשפט ונציגי ציבור.

וועדה אקדמית מלווה:

תפקיד הוועדה האקדמית ללוות את פעילות המרכז, לסייע בגיבוש תכנית עבודה שנתית ובהוצאתה לפועל ולקדם שיתופי פעולה מחקריים. בראש הוועדה עומדת ד"ר שגית מור, ראש המרכז , וחברים בה חוקרים מובילים מאוניברסיטת חיפה ומחוצה לה בתחומי הבריאות, המשפט והאתיקה.