קתדרה בינלאומית לביואתיקה

במסגרת במרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה פעלה קתדרת בינלאומית לביואתיקה בראשות פרופ' אמנון כרמי. הקתדרה פעלה בין השנים 2001 – 2021 תחת הסמכת אונסק"ו ומאז מאי 2021 הפכה לארגון עצמאי תחת השם International Chair in Bioethics. הקתדרה אמונה על קידום ההוראה והמחקר בתחום הביואתיקה ולשם כך גיבשה תכנית הוראה חדשנית לחינוך לערכים אתיים בבתי ספר לרפואה ובקרב אנשי מקצוע בתחומי הבריאות והמשפט. לקתדרה מעל מאתיים סניפים בעשרות מדינות בחמש היבשות. הקתדרה הוציאה לאור ספרי הדרכה רבים להוראת הביואתיקה וחיזוק החינוך הביואתי בענפים מגוונים אשר תורגמו למספר שפות והופצו בקרב אנשי מקצוע ובתי ספר לרפואה ברחבי העולם. מדי שנה מארגנת הקתדרה כנס שנתי בינלאומי לביואתיקה ביחד עם ארגונים עולמיים נוספים. הקתדרה תמשיך לפעול באופן עצמאי לביסוס והרחבת תחומי פעילותה תוך חיזוק ממשקי הפעולה המשותפים עם המרכז. 

ב- 24 ביוני 2001 נחתם הסכם בין מנכ"ל אונסק"ואוניברסיטת חיפה בישראל בנוגע להקמת קתדרת אונסק"ו לביו-אתיקה במרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה באוניברסיטה. המטרה שהוגדרה לקתדרה היא להקים ולתמוך ברשת בינלאומית של מכונים להכשרה באתיקה רפואית (NIMED), המקשרת בין מכוני השכלה גבוהה במדינות המפותחות והמתפתחות, ופיתוח תוכנית לימודים עדכנית לחינוך לאתיקה רפואית שתענה על דרישות הרפואה עבור בתי ספר לרפואה ברחבי בעולם. 

הקתדרה הוקמה בעקבות שני מחקרים בינלאומיים שערך המרכז בשנים 1996 ו-2001. מטרת המחקרים הייתה לבדוק האם היעדר לימוד נכון של אתיקה בבתי ספר לרפואה הוא אחת הסיבות לתופעת ההידרדרות במערכת היחסים בין רופאים לחולים. ככל הנראה, הממצאים אכן אימתו הנחה זו והביאו להקמת ועדת היגוי בינלאומית אשר לקחה על עצמה את המשימה לפתח שיטה חדשה לחינוך לאתיקה. הוועדה כללה שישה חברים: פרופ 'א. כרמי (יו"ר), פרופ' מ. קוטלר (ארה"ב), מר ש. פלוס (בריטניה), ד"ר ג. קוטוקדג'יאן (צרפת), פרופ 'א. אוקשה (מצרים). ), ופרופ 'נ' סרטוריוס (שוויץ).

המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה יזם פרויקט בינלאומי שמטרתו ליצור תוכנית לימודים חדשה ומודרנית של אתיקה רפואית שתלמד בבתי ספר לרפואה בכל רחבי העולם.

יו"ר אונסק"ו אימץ את הרעיון ונטל על עצמו את המשימה. היושב ראש החל להקים רשת של יחידות במסגרת אוניברסיטאות ומרכזי מחקר המחויבת להפיץ, לשפר ולפקח על חינוך באתיקה בבתי ספר לרפואה. העבודה נתמחה על ידי ועדת ייעוץ בינלאומית. בנוסף, הקתדרה מפתחת תוכנית לימודים מעודכנת ומודרנית, המשקפת את הצורך בשילוב האתיקה בפרקטיקה היומיומית, מגבירה את העניין והכבוד לערכים הכרוכים במתן שירותי בריאות ומגבירה את המודעות לאינטרסים מתחרים. התלמידים מתוודעים להיבטים שונים של רפואה ברפואה: סוציולוגיה, כלכלה ומנהל ציבורי. הקתדרה מפתחת כלים וחומרים חינוכיים חדשים, מודרניים ומתוחכמים המאפשרים הוראה אטרקטיבית. הקתדרה מייצרת סדרת מדריכי הדרכה. כל מדריך מכיל מקרים ממשיים, עד שלושים במספר, המציגים בעיות אתיות בפני אנשי מקצוע הרפואה בכל רחבי העולם. מקדים המקרים תיאור כללי של סוג הבעיות האתיות הכרוכות בכל מקרה ואחריו הנחיות כלליות לעריכת סטודנטים שחייבים בעצמם בהנחיית מרצה ללמוד את המקרה, לדון בפתרונות האפשריים ולדחות את מה הם רואים לא מתאימים לפני שמגיעים להחלטה משלהם.

הקתדרה מקיימת כנסים בינלאומיים: 2000 (ישראל, אילת), 2002 (אילת), 2004 (אילת), 2005 (ישראל, חיפה), 2007 (אילת), 2009 (ישראל, צפת), 2010 (ישראל, צפת), 2011 (סינגפור), 2012 (ישראל, קינאר), 2013 (איטליה, נאפולי), 2015 (ישראל, ירושלים), 2015 (איטליה, נאפולי), 2017 (קפריסין, לימסול), 2018 (ישראל, ירושלים).

לאתר הקתדרה לחצו.