פרסומים

Sperling, D., Pikkel, R.B. Promoting patients’ rights through hospital accreditation. Isr J Health Policy Res9, 47 (2020). https://doi.org/10.1186/s13584-020-00405-1 

Sagit Mor & Rina B. Pikkel, Disability, Rights, and the Construction of Sexuality in Tort Claims, Law and Society Review. Vol. 53(4) pp. 1016-1050 (2019).

Michal Segal, Israel (Issi) Doron & Sagit Mor, Consumer Fraud: Older People’s Perceptions and Experiences, Journal of Aging and Social Policy. Vol. 31 pp. 1-21 ( 2019).

Meytal Segal Reich, Israel Doron & Sagit Mor. Ethical Issues in Advocacy by Nonprofit Organizations: The Case of Legal Consultation and Representation of Older Clients in Israel, Journal of Comparative and International Aging Law and Policy. Vol. 10 pp. 1-44 (2019).

Shpigelman, C. N., Roe, D., Konopny-Decleve, L., & #Eldan, K. (2019). Disclosing Mental Illness during Dating: An Interpretative Phenomenological Analysis of the Partners' ExperienceInternational Journal of Mental Health and Addiction, 17(6), 1312–1327. 

 Shpigelman, C. N., & #HaGani, N. (2019) The Impact of Disability Type on Self-concept and Body Image: Implications for Mental Health NursingJournal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 26, 77–86. 

Werner, P., Shpigelman, C. N., & Raviv Turgeman, L. (2019) Family caregivers' and professionals' stigmatic experiences with persons with younger-onset dementia: A qualitative studyScandinavian Journal of Caring Sciences. https://doi.org/10.1111/scs.12704 

Shpigelman, C. N. (2019). A proposed framework for enhancing quality of life of individuals with intellectual and developmental disabilities through life-coaching processJournal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 16(3), 150-159. 

Shpigelman, C. N. & #Moriel, M. (2019). Romantic Relationship and Psychological Well-being: The Experiences of Young Individuals with Visual ImpairmentsDisability and Rehabilitation. DOI: 10.1080/09638288.2019.1661036 

 Werner, S.,& Shpigelman, C. N. (2019). Information and Communication Technologies: Where Are Persons with Intellectual Disabilities? Israel Journal of Health Policy Research, 8(6), 1-3. 

Shpigelman, C. N. (2019). Parenthood with a disability. In: Shavit, P & Gilor, O. (Eds.), We are here: The family of child with a disability in community and society. [Hebrew]

שגית מור, "ביקורת מוגבלות על המלצות וועדת משרד הבריאות בנושא תיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה" עלון פורום צפת לביו-אתיקה 21 (2020)

מיכל סגל ושגית מור, "ניצול צרכנים והגנה על זכויות הצרכן של אנשים זקנים בישראל", ביטחון סוציאלי 109, 116-87 (2020).

דליה זק״ש, נעמי שרויאר, כרמית־נעה שפיגלמן, שגית מור, ארלין קנטר, יעל רויטמן, הילה כהן "מהפכה בהשכלה הגבוהה – הערכת התרומה של מרכזי תמיכה רב-נכותיים במוסדות להשכלה גבוהה" (המוסד לביטוח לאומי – אגף הקרנות – קרן למפעלים מיוחדים, 2020).

שגית מור, "עשרים שנה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: קווים לדמותה של מהפכה משפטית בהתהוותמשפט וממשל כ 301-267 (2019).