תיעדוף משאבים במשבר הקורונה

מגפת הקורונה עוררה סוגיות ביואתיות למכביר. אחת הסוגיות שעמדה במרכז סדר היום הציבורי בחודשי המגפה הראשונים היתה תיעדוף משאבי הנשמה. סוגיה זו עברה תהפוכות. נייר העמדה שהוציאה הוועדה הציבורית לתיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה נתקל בביקורת חריפה, בעיקר מצד אנשים עם מוגבלויות. הוועדה הוציאה נייר עמדה מעודכן אך גם הוא נתקל בביקורת חריפה ובסופו של דבר לא אומץ על ידי משרד הבריאות. המרכז פעל בנושא התיעדוף ואת תוצרי הפעולה ומסמכים מרכזיים אחרים ניתן למצוא בעמוד זה.

מאמרים:

מאיה פלד רז "מסגרת אתית לקבלת החלטות, בהקצאת משאבי נשימה מצומצמים, במהלך משבר נגיף הקורונה" הרפואה 159(4) (2020).
https://www.ima.org.il/medicine/ViewNewspaper.aspx?NewspaperId=284

שגית מור, "ביקורת מוגבלות על המלצות וועדת משרד הבריאות בנושא תיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה" עלון פורום צפת לביו-אתיקה 21 (2020)

מסמכי מדיניות:

נייר עמדה של הוועדה הציבורית לתיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה (ניסן תש"פ – אפריל 2020) – גרסא 1

נייר עמדה של הוועדה הציבורית לתיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה (ניסן תש"פ – מאי 2020) – גרסא 2

ניירות עמדה:

מכתב חברי וחברות האקדמיה: ביקורת על נייר העמדה של הועדה הציבורית לתיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה (22.4.2020) – נכתב על ידי ד"ר שגית מור וד"ר רוני הולר, בתגובה לגרסא הראשונה של נייר העמדה של הוועדה הציבורית בעניין תיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה.

נייר עמדה: גיבוש כללי תיעדוף להקצאת משאבי נשימה בעת קיצון (6.9.2020) – נכתב על ידי ד"ר שגית מור, ד"ר מאיה פלד רז וד"ר אילת שי, הוגש בעקבות קול קורא שיצא על ידי משרד הבריאות, הר"י ולשכת עורכי הדין, המבקש תובנות ולקחים בנושאי רגולציה ובריאות בעת משבר הקורונה.

עיתונות:

אור קשתי "במשרד המשפטים טוענים כי העקרונות לתעדוף חולים קשים מפלים את הנכים" הארץ (18.4.2020) כולל ריאיון עם ד"ר שגית מור.

אור קשתי, "השאלה מתי לנתק חולה ממכונת הנשמה לטובת אחר היא כבר לא תרגיל תיאורטי" הארץ (3.4.2020) כולל ריאיון עם ד"ר מאיה פלד רז.