פורום חוקרים-עמיתים רב תחומי

מטרתו של פורום החוקרים היא ליצור מסגרת אקדמית רב תחומית המחברת בין חוקרים באוניברסיטה ומחוצה לה העוסקים בבריאות, משפט ואתיקה מפרספקטיבות מחקריות שונות, ומעודדת יצירת שיתופי פעולה מחקריים פנים וחוץ אוניברסיטאיים תוך העמקת הידע הרב-תחומי. בפורום חברים חוקרים מתחומי ידע שונים, כולל משפטים, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מקצועות הבריאות והרווחה ועוד. עמיתי הפורום ייזמו ויקדמו פעילויות אקדמיות משותפות שיתקיימו במסגרת המרכז ויקדמו מחקר, מדיניות ופרקטיקה, כגון קבוצות מחקר, פורומים, כתיבת ניירות עמדה, הגשת בקשות למענקי מחקר ועוד.

חברי הפורום: 

 1. ד"ר רועי גילבר, ס. דיקן ביה"ס למשפטים, מכללה אקדמית נתניה  
 2. ד"ר סיוון תמיר, חוקרת בכירה במכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה
 3. ד"ר מאיה פלד-רז, ביה"ס לביראות הציבור, הפקולטה לרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה  
 4. פרופ' דניאל שפרלינג, ביה"ס לסיעוד, הפקולטה לרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה 
 5. ד"ר חדוה אייל, עמיתת מחקר והוראה בחוג לאנתרופולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה
 6. ד"ר עדי פכטר-אלט, ביה"ס לעבודה סוציאלית, הפקולטה לרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה 
 7. ד"ר כרמית-נעה שפיגלמן, החוג לבריאות נפש קהילתית, הפקולטה לרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה 
 8. ד"ר מעין סודאי, הפקולטה למשפטים והחוג למגדר, אוניברסיטת חיפה 
 9. ד"ר אילת שי, מנהלת המחלקה האונקולוגית, בי"ח גליל מערבי 
 10. ד"ר דנה זרחין, החוג לסוציולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה 
 11. ד"ר ארנון קרן, החוג לפילוסופיה, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה 
 12. ד"ר ציפי עברי, החוג לאנתרופולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה 
 13. ד"ר אפרת רם טיקטין, החוג לפיסלוסופיה, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת בר אילן 
 14. ד"ר נילי קרקו-אייל, ביה"ס למשפטים, המכללה למנהל 
 15. ד"ר רותי זפרן, ביה"ס למשפטים, המרכז הבינתחומי 
 16. ד"ר זוהר קאופמן, פסיכולוגית במדור הקליני, אוניברסיטת חיפה