סמינר מחקר

המרכז מקיים סמינר מחקר שמטרתו ליצור מסגרת אקדמית רב תחומית המחברת בין חוקרים וחוקרות באוניברסיטה ומחוצה לה העוסקים בבריאות, משפט ואתיקה מפרספקטיבות מחקריות שונות, ומעודדת יצירת שיתופי פעולה מחקריים פנים וחוץ אוניברסיטאיים תוך העמקת הידע הרב-תחומי. 

בסמינר יוצגו מחקרים של חוקרים וחוקרות מתחומי ידע שונים, כולל משפטים, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מקצועות הבריאות והרווחה ועוד. כמו כן יתקיימו במסגרתו של הסמינר הרצאות רוחביות בסוגיות עכשוויות מתחום הביואתיקה ע"י מרצים.ות מובילים.ות מהארץ ומחו"ל.  

הרצאות הסמינר שנה"ל תשפ"ב סמסטר א':

הרצאות הסמינר שנה"ל תשפ"א: