הקודם
הבא

קבוצת מחקר בנושא מוגבלות וביואתיקה

קבוצת המחקר בנושא מוגבלות וביואתיקה הינה יוזמה של פורום חיפה ללימודי מוגבלות הפועל במרכז.

מטרות הקבוצה הן לפתח חשיבה שיטתית ביקורתית על סוגיות מתחום הביואתיקה מפרספקטיבה של הגישה הביקורתית למוגבלות, לבנות ידע ומסוגלות לבחון סוגיות ביואתיות מורכבות ולהגיב לאתגרים ביואתיים עכשוויים בזמן אמת. בין היתר, נבקש לעסוק בסוגיות הנוגעות למוגבלות בתחילת וסוף החיים, להורות, ילודה ומשפחה, לאתיקה של מתן טיפול רפואי, לשאלות בדבר סדרי עדיפויות בהקצאת משאבים רפואיים ולפיתוח טכנולוגיות רפואיות חדשניות.

תחום הביואתיקה עוסק באופן מסורתי בחיים ומוות, בריאות וחולי. סוגיות היסוד של התחום דנות בהיבטים הנורמטיביים של מתן טיפול רפואי והן קשורות קשר הדוק בתפיסות החברתיות והמקצועיות בדבר המשמעות המיוחסת למוגבלות ובדבר מעמדם של אנשים עם מוגבלויות בחברה. כך, למשל, שאלות לגבי תחילת החיים או סופם על רקע מחלה קשה או מוגבלות מעוררות שאלות כבדות משקל בדבר איכות וערך החיים עם מוגבלות. שאלות לגבי הסכמה מדעת לקבל טיפול רפואי כרוכות בשאלת היכולת של אדם לסרב או להסכים לטיפול וההבניה החברתית-רפואית של יכולת זו. בשנתיים האחרונות, מגפת הקורונה חשפה את ההשפעה של הכרעות ביואתיות בתחום בריאות הציבור על אנשים עם מוגבלויות, בשאלות כגון מדיניות חיסונים, סגר וריחוק חברתי, וכמובן תיעדוף חולים לקבלת מכונות הנשמה. פיתוחים טכנולוגיים חדשניים מציבים אף הם אתגרים ביואתיים, כגון השימוש בבינה מלאכותית ונתוני עתק העלולים לשעתק תפיסות מפלות ומדירות כלפי אנשים עם מוגבלויות.

הרכב הקבוצה כולל חברים וחברות מתחומי המחקר, האקדמיה, האקטיביזם ומקצועות הרפואה והבריאות.

הקבוצה נפגשת פעם בחודש לצורך יצירת תשתית משותפת לדיון, העמקה בסוגיות יסוד וקידום פעילות וחשיבה בתחום.

ד"ר עדי גולדינר, רכזת קבוצת המחקר למוגבלות וביואתיקה

ד"ר שגית מור, ראש פורום חיפה ללימודי מוגבלות

ד"ר כרמית נעה שפיגלמן, ראש פורום חיפה ללימודי מוגבלות

רינה בודניצקי פיקל, רכזת פורום חיפה ללימודי מוגבלות