טיפול רפואי שגרתי במצב חירום רפואי – חסרים ומענים

מפגש השלישי בסדרת מפגשי 'הנורמלי החדש בצל הקורונה: בין שיגרה לחירום" בנושא 'טיפול רפואי שגרתי במצב חירום רפואיחסרים ומענים' התקיים ביום ג' 08.12.2020 בשעה 18:00.
 
להתמודדות עם מגפת הקורונה השפעה ניכרת על מערכת הבריאות ועל האופי והאופן בו ניתנים שירותי בריאות שגרתיים. הצורך להקצות משאבים לטיפול בחולי קורונה מחייב היערכות מחודשת של בתי וקופות החולים. החשש מהדבקה ומעומס מונע ממטופלים רבים לפנות לקבלת טיפול עד כדי פגיעה ממשית בבריאותם ובאיכות חייהם. במפגש זה נדון בשיקולים האתיים ובאתגרים הניצבים בפני מערכת הבריאות במתן טיפול שגרתי בעת קורונה, ובהשפעה על מטופלים ובני משפחותיהם.
 
בהנחיית ד"ר שגית מור,  ראש המרכז לבריאות משפט ואתיקה, ובהשתתפות:
 
עו"ד נילי חיון דיקמן,  
נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, משרד הבריאות
פרופ' סלמאן זרקא
מנהל המרכז הרפואי זיו שבצפת
ד"ר מאיה פלד רז 
ראש מגמת בריאות קהילה, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה
יו"ר ועדת האתיקה, מרכז הרפואי בני ציון 
גב' סיגל רגב רוזנברג
מנכ"לית קופת חולים מאוחדת
מר שמואל בן-יעקב
יו"ר האגודה לזכויות החולה
 
הזמנה מפגש 3