סיעוד, משפט ואתיקה

פרופ' נילי טבק, ד"ר דורית רובינשטיין

הפעילות השנתית לרוב מתמקדת במפגשים רבעוניים של צוותי אחיות מתחומים שונים המתמודדים עם דילמות אתיות כאלו ואחרות במסגרת עבודתן. כן דנים בסוגיות שונות הקשורות לעבודת האחות ולממשקים עם מקצועות הבריאות השונים, המטופל ומשפחתו.

פעילות לשנת 2019:

בשנת 2019, בשל סיבות שונות, הפעילות התמקדה בעיקר בקיום הכנס השנתי של המחלקה לסיעוד מהמרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה  –אוניברסיטת חיפה רשות המחקר –בשיתוף החוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב ואגף הגריאטריה במשרד הבריאות

בתאריך 25.9.19 , התקיים הכנס "זקנה והזדקנות בראי האתיקה והמשפט". השנה הכנס שם דגש על זקנה והזדקנות של זקנים חסרי ישע המצויים במסגרות טיפול שונות. בתחילת היום , לאחר הברכות הוצגה מדיניות האגף לגריאטריה בטיפול באוכלוסיות הזקנות – ע"י צפי הלל דיאמנט, ממונה על יישום סטנדרטים בסיעוד, אגף הגריאטריה במשרד הבריאות, אחריה ד"ר איריס רסולי מנהלת המחלקה לשירותים קהילתיים באגף לגריאטריה, התייחסה להקצאת משאבים בזקנה: הגורמים המהווים שיקול דעת בקבלת החלטות.

ד"ר יורם מערבי ממערך לשיקום וגריאטריה, המרכזים הרפואיים הדסה- האוניברסיטה העברית התייחס לאחת הבעיות הקשות עמה מתמודדת מערכת הבריאות בטיפול באוכלוסיית הזקנים והיא קביעת חוות דעת רפואית על כשירות הזקן. אירית שחר מנהלת הסיעוד במרכז רפואי גריאטרי –"דורות", נתניה" בהרצאתה – "עקה מוסרית" בסביבת העבודה המוסדית בגריאטריה, הציגה את הדילמות העולות בשטח, טיפולבאוכלוסיית הזקנים חסרי הישע. עדינה אנגלרד, עו"ס  מנהלת המח'  לעבודה סוציאלית –בגריאטריה, משרד הבריאות, התייחסה להיבט של בני המשפחה ודילמות עימן מתמודדת המשפחה בטיפול בזקן הנמצא בבית חולים גריאטרי . לאחר הפסקה קצרה, בה נוהל שיח פתוח של המשתתפים עם המרצים  השונים, נתנה הרצאתה של פרופ' נילי טבק שהתמקדה בניסויים רפואיים בחולים גריאטריים דימנטיים והעלתה את השאלות האם נכון או לא לעשות זאת כאשר לא ניתן לקבל הסכמת הזקן. פרופ' ישראל )איסי( דורון, ראש המרכז לחקר ולימוד הזיקנה ויו"ר עמותת המשפט בשירות הזיקנה- הציג בפני המשתתפים את החידושים בחקיקה בפסיקה בגיל הזקנה. אנה טליסמן, עו"ס מלווה קבוצת קשת הזהב במרכז הגאה בתל אביב התייחסה לדילמות הנלוות להזדקנות אוכלוסיית הלהטבי"ם והטרנסג'נדרים.

 

חיה יוסף, אחות ראשית ארצית, השירות לשירותי בריאות במשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים התייחסה לקשיים עמם מתמודדים אנשי צוות המטפלים באוכלוסיה המוגדרת כמוגבלת שכלית התפתחותית, תהליך ההזדקנות המוקדם המופיע אצלם ומענה לא תואם או לא מספק של המערכות השונות המטפלות באוכלוסייה זאת.

את הכנס קינחנו בהרצאתי שעסקה בשימוש באמצעי הגבלה פיזית האם זה הכרח או מותרות במסגרות אשפוז גריאטריות. כמו דברים אחרים, גם נושא ההגבלות הפיזיות עבר ועובר שינוי. לחברה קשה לקבל את עצם ההגבלה הפיזית, הן מבחינת ההגדרה המונחית של הפעולה והן מבחינת הפעולה עצמה.  הועלו מספר שאלות שהוו חלק מהדיון והצעות ועשייה סיעודית מכבדת, הפועלת להגנה על עקרון האוטונומיה – Protection of Autonomy , כאשר המסקנה שעצם ההגבלה היא עניין של מותרות ולא הכרח.