ביואתיקה – מה נכון וראוי לעשות בטיפול ובמחקר רפואי

צוותי בריאות ניצבים בפני דילמות אתיות יום יום. מציאת פתרונות לדילמות אלה כרוכה בהיכרות עם עקרונות ביואתיים. הביואתיקה היא תחום ידע אינטרדיסציפלינרי מרתק המהווה חלק בלתי נפרדת מהרפואה והמדע במאה ה-21.

בקורס יוצגו מקרים בהם קיימות דילמות אתיות וביואתיות וכן יינתנו כלים לניתוח דילמות אלה במטרה  לעודד את יכולת החשיבה הביקורתית ואת היכולת לקחת חלק בשיח מדעי-אתי.

בסיום הקורס יהיה על הסטודנטים לדעת לזהות נושאים אתיים ברפואה, בטיפול במצבים מורכבים בעולם הבריאות והמחקר המדעי, לדעת לספק צידוק הגיוני להחלטות אתיות וליישם את עקרונות ההצהרה האוניברסלית על ביואתיקה וזכויות אדם.

הקורס מתבסס על עקרונות האתיקה של אונסק"ו במסגרת המרכז לבריאות משפט ואתיקה וקתדרה של אונסק"ו באוניברסיטת חיפה.

דרישות הקורס: צפיה בהרצאות מצולמות ובמצגות נלוות וכן השתתפות פעילה בדיונים מקוונים.

מרצה הקורס: פרופ' שי לין, ,DRPH MD, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה slinn@univ.haifa.ac.il

הקורס הינו פתוח וההשתתפות בקורס אינה כרוכה בעלות.

הקורס מקנה נקודות זכות אקדמיות לסטודנטים ולנרשמים לאוניברסיטה.

לפרטים והרשמה מקוונת לחצו.