זכויות אינטרסקס

 ד"ר מאיה פלד-רז,  ד"ר מעיין סודאי

המרכז עוסק בקידום זכויות א-נשים אינטרסקס, המרכז לקח חלק פעיל בשינוי נוהל הניתוחים של משרד הבריאות.

במהלך שנת 2019המרכז עסק בהצגת פעילותו בתחוםקידום זכויות אינטרסקס במסגרת סדנה לזכויות אדם בטיפול  של ה-Open Medical institute והאירגון האירופי של בתי הספר לברה"צ, בזלצבורג אוסטריה. וכן באיתור תקציב לתרגום הנוהל משרד הבריאות, בנושא זכויות אינטרסקס בבריאות, אשר בכתיבתו הייתה ד"ר מאיה פלד רז מעורבת, לשפות אנגלית וערבית.