אתיקה בדיבור

ד"ר ליאורה וינבך. בלשנית מאוניברסיטת תל-אביב, חקר הזיקה בין מדע למורשת. מפתחת שיטת SMM – Mind My Switch למימוש המהות האנושית בחיי היומיום.

ד"ר ליאורה וינבך במחקר בנושא אתיקה בדיבור ובטקסט. המחקר הוביל להבנה חדשה כי תפקיד הדיבור הוא לספק משוב לסנכרון עם חוקי הסביבה או לניתוק מחוקי המכאניקה של עולם הסובב. המדע החדש של האפיגנטיקה שהוא מיעדי ומאתגרי המדע בן זמננו.

תמצית המחקר קובע כי יש להבחין בין שני משובי דיבור: דיבור פוגעני, שאינו מגיע לפתרון, להבנה ולשיתוף פעולה הוא ביטוי לרמות שונות של ניתוק ממרחב העליון לכלל היצורים החיים. ניתוק ממרחב העל מאיים על קיום האדם ומשבש את תפקודו לעומת דיבור מכבד, אחראי, הרמוני, אתי, מוסרי מתגלה ביכולת לפתור בעיות ולהגיע לשיתוף פעולה – אתיק-טוק, סנכרו-טוק.

כדי שהאדם יממש את הפוטנציאל האנושי שלו עליו לגבור עם "חסם מוחי" שהוא אינו מודע לו. היכולת לגבור על חסם מוחי זה היא מולדת וניתנת ליישום החל מן הגיל הרך. חקר הממצאים המדעיים בטקסטים של מורשות העמים הוביל לחשיפת מפת אפיגנום, אפיגנטיקה בטקסט התנכי. המפה מקשרת בין מדעים ומורשות עמים ומקדם את תחום האפיגנטיקה שמוגדר כאחד מן האתגרים והיעדים של המדע בן זמננו. על בסיס "מפת האפיגנום פותחה טכנולוגיה המלווה את הפרט במשוב אישי עד להשגת סנכרון עם חוקי הסביבה, האפיגנטיקה.

ד"ר ליאורה וינבך התוותה את עקרונות האתיקה בדיבור בניהול בכיר ובחינוך. המתודולוגיה לדיבור מודע ושיטת SMM מוקנים למנהלות בכירות במשרדי הממשלה זו השנה החמישית.המתודולוגיה לאתיקה בדיבור נבחרה על ידי האגף לחינוך ובריאות הנפש בחבל אשכול בעוטף עזה כמיזם רב-גילי. השיטה הוצגה בראשונה לצוות המורים לקראת פיילוט צפוי בעתיד הקרוב.המתודולוגיה והטכנולוגיה לאתיקה בדיבור הוצגו בכנס בלגרד 2019 של האקדמיה העולמית למדעים לעתיד החינו.