מועד המפגש הרביעי השתנה, המועד החדש הינו 10.05.2022

להרשמה ופרטים נוספים: